Bordertown

Sorjonen
2016– , Finland, France, Crime, Drama, Mystery
Cari films
5
/ 9
IMDB
8
/ 7903
Put your rating
Thanks for your vote
9 appraisals
Short info

Detektif polisi yang unik, di Finlandia, delves ke dalam istana pikirannya untuk memecahkan kejahatan tercela sementara mencoba untuk menjaga keluarganya bersama-sama. Jika Sherlock didasari di Finlandia, ini akan menjadi itu.

Sebuah penyidik pembunuhan top dari ibukota Finlandia bergerak ke kota kecil dari Lappeenranta dekat perbatasan Rusia dalam rangka untuk bekerja lebih sedikit dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Namun ia segera menyadari bahwa perbatasan bukanlah kota yang damai seperti yang dia pikirkan.

6 reviews
SHARE
Actors
Ville Virtanen
Kari Sorjonen
Matleena Kuusniemi
Pauliina Sorjonen
Anu Sinisalo
Lena Jaakkola
Lenita Susi
Katia Jaakkola
Olivia Ainali
Janina Sorjonen
Ilkka Villi
Niko Uusitalo
Matti Laine
Risto Susi-Huhtala
Jasmin Hamid
Jenna 'Jänis' Luhta
Max Bremer
HP Lund
Janne Virtanen
Robert Degerman
Kristiina Halttu
Taina Henttunen
Laura Malmivaara
Anneli Ahola
Johan Storgård
Tuomas Heikkinen
Elias Salonen
Elias Ström
Mikko Leppilampi
Mikael Ahola
Niina Nurminen
Johanna Metso
Eriikka Väliahde
Satu-Maria Porttila
Sampo Sarkola
Lasse Maasalo
Maija Paunio
Eeva Eronen / ...
Rimantas Bagdzevicius
Andrei Fedor
Kristofer Gummerus
Pauliinan lääkäri / ...
Sulevi Peltola
Leo Viertola
Satu Paavola
Veera Niemi
Johannes Brotherus
Jarkko
Piitu Uski
Karoliina Lahti / ...
Rami Peltonen
Poliisi / ...
Vilho Rönkkönen
Pikku-Kari / ...
Sari Puumalainen
Karin äiti
Maria Kuusiluoma
Jaana Erkki / ...
Timo Jurkka
Karin isä
Robert Enckell
Paul Degerman
Samuel Fröler
Troels Haxen / ...
Ilkka Hautala
Poliisiradio / ...
Max Ovaska
Valdek Laakkonen
Irina Björklund
Anna-Katarina Laakkonen
Kimi Vilkkula
Nikolai Laakkonen
Mikko Rupponen
Rapid Response Unit member / ...
Lauri Untamo
Rapid Response Unit member / ...
Marcus Vänttinen
Rapid Response Unit member / ...
Ben Pronsky
Valdek Laakkoonen
Martin Bahne
Antti Lindfors
Jakob Öhrman
Eerik Lindfors
Turkka Mastomäki
Harri Lindfors
Saara Kotkaniemi
Elina Koivula
Svante Martin
Gösta Liljeqvist
Jaakko Saariluoma
Esa Kuparinen
Katariina Havukainen
Lotta Simberg
Vera Kiiskinen
Liisa Kuparinen
Minni Mattinen
Julia Ahola
Kalle Jokela
Mika Tenhola
Ronja Porthan
Roosa Kuparinen
Juuso Syrjä
Policeman / ...
Netta Laurenne
Venla Korhonen
Heikki Ranta
Matias Wasikova
Kerli Kyllönen
Valentina
Kristina Cyziute
Rikospaikkakuvaaja
Miska Kajanus
Osmo Kivinen
Matti Rönkä
Uutistenlukija
Hannu Koponen
Rapid Response Unit member / ...
Nikolai Bentsler
Maxim Popov
Eedit Patrakka
Maria Laakkonen
Luna Bella
Lumi
Kristo Salminen
Markus Laurila
Hannu Kahakorpi
Henrik Lindfors
Milka Ahlroth
Tuuli Laurila
Nooa Salonen
Johannes Laurila
Sonja Kuittinen
Vera Rissanen
Ronja Kalenius
Martta Laurila
Irina Kalenius
Eeva Laurila
Greta Mandelin
Nina Telkkä
Janna Räsänen
Eveliina Granholm
Aleksis Koistinen
Pietari Lindfors
Anna-Maija Tuokko
Sirpa Lindfors
Pekka Strang
Esko Kaartinen
Weera Kalenius
Ruut Laurila
Jetro Saarikoski
Emil Lindfors
Reidar Palmgren
Petteri Telkkä
Pyry Nikkilä
Hans Eiskola
Sofia Smeds
Hoitaja 1
Peppi Hetrz
Kia Maasalo
Mari Perankoski
Tuuli Paltemaa
Oscar Kalenius
Samuel Laurila
Marjaana Maijala
Minttu Vesterinen
Tarja Heinula
Susanna Lehto
Peter Kanerva
Heikki Halmesarka
Juhani Niemelä
Majuri Risto Sailaranta
Marketta Tikkanen
Laura Kantola
Salla Kozma
Hoitaja 2
Pekka Huotari
Pjotr 'Jori' Kurylenko
Heikki Pirhonen
Seppo Paltemaa
Mirma Kalenius
Anna Laurila
Tatu Mönttinen
Ville Vesterinen
Saija Lentonen
Marianne Halmesarka
Dick Idman
Kaarle Volkoff
Mi Grönlund
Senioritalon hoitaja
Siiri Kalenius
Raakel Laurila
Ilja Peltonen
Kimmo Matinsalo / ...
Timo-Pekka Luoma
Julle Laakkonen
Hilla Pekkarinen
Lumi Tenhola
Sari Havas
Anne Volkoff
Aarre Kalenius
Aaro Laurila
Paavo Kerasuo
Jaakko Anttila
Roope Ryöppy
Ben Rantala
Jessica Grabowsky
Emilia / ...
Aarre Heinonen
Pauliinan isä
Tommi Eronen
Ilkka Miettinen
Elias Gould
Santeri Luukko
Johanna Salminen
Tiina Anttila
Lauri Tanskanen
Santeri Kaminen
Panu Vauhkonen
Markus Hämäläinen
Juha-Pekka Mikkola
Satamamestari
Samuli Niittymäki
Jalmari Sarvilahti
Annu Valonen
Elinan äiti
Panu Kärri
Poliisi #1 / ...
Frank Skog
Olavi Perttu
Teijo Eloranta
Asko Palanterä
Oona Airola
Rebekka Koskelinen
Kristiina Halkola
Elinan isoäiti
Jussi Lehtonen
Jere Arola
Kari Heiskanen
Seppo Laakkonen
Heidi Lindén
Hanna Halmesarka
Tiina Pirhonen
Eveliinan äiti
Elias Vänskä
Iisak Koskelinen
Pinja Hahtola
Lääkäri / ...
Amira Khalifa
Sihteeri - Europol
Ieva Andrejevaite
Hinni
Dimitri Kosjakov
Alexander Slavec
Kuuno Väntar
Respa
Johanna Ahonen
Monika Seppänen
Armi Toivanen
Lakimies 1
Jouko Lahti
Torsti Rinno
Liisi Tandefelt
Hannele Kivinen
Tarja Kangas
Elsa Rinno
Hannes Mikkelsson
Poika yökerhossa
Heikki Häkkä
Eläinlääkäri
Iiro Panula
Eetu
Lauri Saramies
Lääkäri / ...
Santeri Kinnunen
Juha-Matti Ilves
Julius Kukkonen
Juho
Markku Toikka
Timo
Asko Sarkola
Ronjan isä
Sesa Lehto
Olli
Tomi Salmela
Ilkka Laurila
Janina Bergman
Ronjan äiti
Marjo-Riikka Makela
Marjatta Koponen
Antti Korhonen
Radiotoimittaja
Sara Paavolainen
Kaisa Laurila
Hope Achan
Nermin
Emmi Pesonen
Helena
Miia Nuutila
Luokanvalvoja
Joonas Nurminen
Karhuryhmän jäsen / ...
Teemu Räty
Karhuryhmän jäsen / ...
Toni Riihiluoma
Mies 1
Mika Walkama
Karhuryhmän jäsen / ...
Jasu Parviainen
Mies 2
Rein Oja
Baran Valtserov
Janne Reinikainen
Terapeutti 70-luku / ...
Jarkko Pakanen
Police Man / ...
Satu Silvo
Krista Metso
Aku Torniainen
Rapid Response Unit member
Janne Vaittinen
Rapid Response Unit member
Johanna Kokko
Tiina Anttila
Riku Korhonen
Rikospoliisi
Sergei Furmanjuk
Leonid Valtserov
Eppu Pastinen
Klaus Lassila
Peppi Hertz
Kia Maasalo
Hilma Kotkaniemi
Heidi Salonen
Ilona Chevakova
Natasha Kurylenko
Jan Tilles
Iskariot Ranta
Iivari Huttunen
Poika bussissa
Harri Nuorala
Poliisi #2
Eeti Salovuori
Pikku Heikki
Anna Sergejeva
Tarjoilija
Maks Demidov
Armeijamies
Marko Beltzer Pesonen
Poliisi #3
Iivo Tuuri
Pikku Jalmari
Emil Westerberg
Kiusaajapoika
Eliel Banasik
Roni Lindfors
Terhi Suorlahti
Pauliinan hoitaja
Aino Lustig
Irina Kihlberg
Talvikki Eerola
Liina
Yuha Pihanen
Professori
Evert Pinomaa
Onni Halmesarka
Outi Condit
Hoitaja 3
Veera Degerholm
Reetta Markkanen
Jouko Ahola
Hamid
Risto Tuorila
Risto Karlsson
Tommi Männistö
Järjestyspoliisi
Veli-Matti Virtanen
Opiskelijapoika
Rafael Edholm
Hallintojohtaja - Europol
Ellen Hölttä
Siiri Markkanen
Marius Laiho
Hoitaja 1 - teho-osasto
Väinö Mononen
Kaarlo Heino
Sanna-Kaisa Palo
Senioritalon johtaja
Rolandas Dovydaitis
Magnus
Mirka Rahman
Puheenjohtaja
David Kozma
Mies turvatalossa
Tuomas Rinta-Panttila
Jari Toivanen
Anastasia Trizna
Sonja Harkola
Jon Jon Geitel
Petri Helander
Nelli Vihtonen
Hoitaja 2 - teho-osasto
Johanna Af Shulten
Emilia Serala
Santtu Hämäläinen
Hoitaja
Ksenija Maculeviciute
Vibeke Parsons
Carita Hiltunen
Hoitaja
Niklas Inkeroinen
Sasha Harkola
Hanna Lekander
Nainen turvatalossa
Emilia Pokkinen
Tarja Taskinen
Pekka Räty
Kaupunginvaltuuston jäsen
Mari Lehtonen
Erikoissairaanhoitaja
Suvi Mikonsaari
Perhetuttava
Janne Hyytiäinen
Tane Ullakko
Gintaras Liutkevicius
Juri Kovalenko
Izidorius Vasiliauskas
Teemu Lund
Mimi Alén
Veran työkaveri #1
Aake Hintikka
Lapsi turvatalossa
Marjo Kivi
Secretary
Raimo Hytti
Lääkäri (Oulu)
Liisa-Sofia Pöntinen
Opiskelija 1
Kimmo Saarelainen
Lääkäri käytävällä
Vada Grigaityte
Rouva Kovalenko
Sophia Heikkilä
Minna Maasalo
Milla Puolakanaho
Ensihoitaja
Nestori Välitalo
Huoltomies
Eija Ahvo
Ulla Raitahalme
Pirja Arponen
Toimittaja #1
Laura Halonen
Ronja Leppisalmi
Hanna Saari
Veran työkaveri #2
Katariina Kaitue
Iriksen äiti
Ville Majamaa
Lakimies 2
Jukka Myller
Erikoisjoukkojen poliisi / ...
Saga Sarkola
Pihla Kanerva
Birgitta Taussi
Opiskelija 2
Johanna Af Schultén
Emilia Serala
Marko Keskitalo
Raimo Tenhola
Iikka Forss
Tapani Harkola
Seppo Halttunen
Eveliinan isä
Mait Lepik
Toimittaja #2
Teemu Ahtonen
Poliisi 2
Jukka Hakamaa
Lakimies 3
Eino Heiskanen
Toni Kanerva
Juha Jokela
Iriksen isä
Pirjo Luoma-aho
Tuomari
Katja Kiuru
Sosiaalityöntekijä
Ilkka Pekkarinen
Lakimies
Minna Puolanto
Sari Tenhola
Onni-Ilmari Seppänen
Emilian poika
Esa-Matti Long
Mastolecin talouspäällikkö
Jerry Mikkelinen
Vartioliikkeen toimitusjohtaja
Helka Periaho
Farmaseutti
Pauli Poranen
Vuokranantaja
Jari Hotti
Erikoisjoukkojen poliisi
Mika Kujala
Asianajaja Jalmari Ojakangas
Arto Myllärinen
Mies ensiavussa
Elina Patrakka
Iris
Katri Swan
Maija Koponen
Maria Kangas
Kondiittori
Mikael Kutvonen
Urheilijapoika
Rosa Salomaa
Palmikkohiuksinen tyttö
Margarita Strackaityte
Ommeltu tyttö
Ilpo Ilves
Toimittaja #4
Linda Manelius
Alina Grutzova
Ari Rekonen
Lukonasentaja
Susanna Kauppi
Siivooja
Antti Laukkarinen
Matti Rinno
Tuure Mutanen
Erikoisjoukkojen poliisi
Konsta Mäkelä
Kalle Tiusanen
Tuuli Parikka
Nainen ensiavussa
Pasi Valkeila
Oikeusavustaja
Oskar Hartman
Vartija
Emilija Latenaite
Ommellun tytön äiti
Mika Melender
Purjehtijamies
Ville Pulkkinen
Yörespa
Jarkko Tiainen
Sikafarmari
Tatjana Manevskaja
Venäläinen nainen
Noora Mentula
Juontaja
Satu Mikkelinen
Anniina
Eeva Putro
Olga
Jari Tanskanen
Toimittaja #5
Kari Juntunen
Erikoisjoukkojen poliisi
Tarja Kuorttinen
Hotellivirkailija
Niko Rotko
Shop owner
Ari-Kyösti Seppo
Vesilaitoksen johtaja
Minna Suuronen
Syöpäkoneenhoitaja
Moona Kosonen
Tyttö kahvilassa
Ossi Ågren
Poliisimies
Tero Alanen
Iskuryhmän komentaja
Ivan Aleksesejev
Sotilas 2
Karoliina Blackburn
Perheenäiti
Carl-Kristian Rundman
Juha-Matti Ilves
Tatu Siivonen
Jerkka
Riitta Väisänen
Radiotoimittaja
Valerii Gassii
Pjotr
Miina Turunen
Emmi
Jukka Walling
Erikoisjoukkojen poliisi
Sanna Kemppainen
Erikoishoitaja
Denis Sokol
Mies klubilla 1
Juho Leskinen
Silminnäkijä
Timo Mann
Kunnan virkamies
Teemu Palosaari
Perheenisä
Marika Martomaa
Sairaanhoitaja
Ramunas Skikas
Adomas Cvirka
Petri Talvivaara
Erikoisjoukkojen poliisi
Jurijus Jurcenka
Mies klubilla 2
Emmi Heikkinen
Katriina Ahonen
Mia Ehrnrooth
Nainen 1
Oona Gil
Ella Raunio
Petri Parkko
Saapuva potilas
Pekka Rönkä
Poliisi pakettiautossa
Ulla Saarinen
Eerikin äiti
Paavo Usvola
Tiusasen poika
Venla Ylimäki
Tyttö
Anniina Karvonen
Vieruskaveri yliopistolla
Alexandra Grinevich
Nainen 2
Kati Juntunen
Poliisi pakettiautossa
Jari Nissinen
Jaakko Raunio
Saara Pajarinen
Eerikin vaimo
Antti Piispanen
Potilaan ystävä
Kari Suhonen
Vanhempi metsästäjä
Anton Kettunen
Poliisiradio
Juuso Leväaho
Tarkka-ampuja
Marja-Liisa Ketola
Iäkäs nainen
Joni Kuokkanen
Metsästäjä 1
Aapo Staven
Opiskelija
Mike Ramezan
Tarkka-ampuja
Karoliina Vanne
Naapurin nainen
Tapani Artell
Rikospaikkatutkija
Mikko Kaarlela
Metsästäjä 2
Juho Orpana
Viranomainen (radio)
Tero Penttilä
Uurnalehdon vahtimestari
Juuso Kuusisto
Panttivanki
Toivo Teronen
Naapurin vauva
Jari Heinimäki
Arkinstonhoitaja
Iivo Suvanto
Huoltomies
Tapio Liinoja
Isä Lassila
Justine Okoth
Dahir
Saana Salin
Panttivanki
Sami Niemimuukko
Poliisi
Emmanuel Culkin
Rani
Eeva Eloranta
Äiti Lassila
Kimmo Tihveräinen
Panttivanki
Tanja Niemimuukko
Poliisi
Linda Värtö
Hoitaja 1
Ville Juhola
Panttivanki
Reetta Koskinen
Salla
Marika Sormunen
Hoitaja 2
Mika Karttunen
Työmies 2
Samuli Punkka
Uimahallin valvoja
Alfred Leppänen
Vanginvartija 1
Tomas Lindell
Karhuryhmän jäsen
Tomi Mäkiaho
Karhuryhmän jäsen
Denis Semenov
Nistimies
Silli Podpaskova
Nistinainen
Jari Miettinen
Huoltomies
Liza Seneca
Pauliina Sorjonen
Mika Huisman
Rapid Response Unit member
Tuuli Mattila
Toimittaja #3
Alla Milovidova
Neighbour
Leino Rei
Leo Odojewsky
Trailers
Bordertown
Reviews (6)
Replying to
hhhh
1 July 2021
Pertama, aku tidak menulis ulasan kecuali aku sudah menonton seluruh acara atau seri. Aku banyak menonton konten asing dan menyukai seri ini. Sementara saya setuju dengan satu Peninjau yang mengkritik acara untuk membungkus episoda sedikit terlalu cepat, sehingga membuat kesimpulan seorang anak laki-laki sulit untuk memahami, ini benar-benar hanya mempengaruhi hanya 1 atau 2 Episode. Secara keseluruhan, cerita-cerita dianggap baik, aktingnya bagus dan pemandangannya luar biasa. aaaaaa
30 June 2021
Detektif polisi yang unik, di Finlandia, delves ke dalam istana pikirannya untuk memecahkan kejahatan tercela sementara mencoba untuk menjaga keluarganya bersama-sama. Jika Sherlock didasari di Finlandia, ini akan menjadi itu.
30 June 2021
Pertama, aku tidak menulis ulasan kecuali aku sudah menonton seluruh acara atau seri. Aku banyak menonton konten asing dan menyukai seri ini. Sementara saya setuju dengan satu Peninjau yang mengkritik acara untuk membungkus episoda sedikit terlalu cepat, sehingga membuat kesimpulan seorang anak laki-laki sulit untuk memahami, ini benar-benar hanya mempengaruhi hanya 1 atau 2 Episode. Secara keseluruhan, cerita-cerita dianggap baik, aktingnya bagus dan pemandangannya luar biasa.
Aku suka karakter yang dikembangkan dan menemukan diriku berinvestasi dalam kepribadian dan kehidupan mereka. Ini bukan hanya menunjukkan polisi-Anda mengalami baik profesional dan pribadi hubungan Kari, anggota keluarganya dan aliansi karyanya. Dan sementara cerita melakukan berdiri sendiri, yang terbaik untuk menonton seri dalam urutan untuk sepenuhnya menghargai dan memahami interrelationship yang berkembang.
Aku yakin banyak pikiran masuk ke dalam casting seri. Ville Virtanen sebagai karakter utama Kari Sorjonen adalah luar biasa-serta menjadi sedikit permen mata untuk kita para wanita. Matleena Kuusniemi, yang memainkan Paulina, hanya menyenangkan dan Aku tidak bisa membayangkan siapa pun lebih baik untuk peran itu. Olivia Ainali, yang memerankan putri mereka Janina, sepertinya dia bisa menjadi keturunan mereka dan memainkan perannya sebagai remaja, dengan semua kerumitan dari kelompok usia dan tekanan, sangat meyakinkan.
Aku mengharapkan seri kedua. Sembilan dari sepuluh dari saya.
15 September 2017
Raksasa garis cerita untolding, hubungan dan sinematografi. Naskah yang sangat baik dengan serangkaian cerita independen yang tokoh utama mengembangkan kisah-kisah mereka yang sedang berlangsung dan menyediakan kisah-kisah mereka kembali dengan setiap episode berikutnya. Seri ini cocok MA dengan wanita penuh dan ketelanjangan pria jadi jika itu menyinggung anda mencari di tempat lain. Jika membaca sub judul adalah masalah maka ini bukan seri untuk anda baik.
Tetapi jika Anda menikmati ketegangan bangunan drama seri kejahatan dengan sangat baik sinematografi dan sangat baik penggunaan musik untuk membangun ketegangan dan horor maka jangan melewati seri ini. 9 dari 10 bagi saya.
28 May 2017
Saya baru saja selesai kasus pertama (pertama 3 episode) dan saya hanya harus menulis review untuk acara ini! Ini menakjubkan dan aku sangat senang Netflix memutuskan untuk membelinya. Saya tinggal di Belanda sehingga acara TV asing jarang udara di sini. Kebanyakan drama kejahatan Swedia tentang udara itu. Senang melihat Finlandia bergabung dalam kesenangan.
Acara ini terlihat dan terdengar menakjubkan, musik besar juga! Karakter yang besar dan akting tepat. Sebuah presentasi yang sangat profesional di sini yang membuat Amerika menunjukkan terlihat seperti permainan anak-anak. Jika Anda belum diberikan acara ini pikiran atau mencoba, silakan lakukan! Aku benar-benar terpancing dan berdoa mereka membuat musim 2!
10 May 2017
SHARE